Мисия

Да поставим в центъра на нашата грижа пациента с онкологично заболяване. Грижата, която целим да предоставим е насочена не само към лечението на самото заболяване, но да помогнем пациента и неговите близки да преодолеят и емоционалните трудности, които съпътстват диагнозата.

Визия

Нашият екип от професионалисти развива индивидуален подход  за всеки пациент с онкологично заболяване и неговите близки, с цел подпомагане запазването на качеството му на живот и ежедневните активности. Стараем се да бъдем доверени партньори в решенията, които взимаме през погледа на пациента.

Цел

Нашата основна цел е, да улесним пациента и неговите близки в терапевтичните и социалните аспекти в борбата с рака. Стремежът ни е, да подпомогнем постигането на по-добри терапевтични резултати и запазването на качеството на живот.