ОБЩИ УСЛОВИЯ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „ДАРА ХЕЛП“ ЗА УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ
„НИЕ СМЕ ДО ТЕБ“

I. Медицински причини за организиране и провеждане на благотворителната дарителска кампания „Ние сме до теб“

Според данните на Националния раков регистър през 1993г. в България е имало 23 585 новозаболели от рак. От тях са починали 15 577 (66%). За следващата 1994 г. новозаболелите пациенти са нови 23 686 души, а 16 166 (68%)  от тях са починали. В следващите години наблюдаваме прогресивен ръст в броя на новозаболелите пациенти и процентно намаляване на броя пациенти, които са починали от болестта. За 2012 г. Националният раков регистър е отчел нови 34 864  новозаболели пациенти и 16 844 (48%)  са починали от рак. През 2013 г. има вече 36 825 души, разболели се от рак, и 18 117 починали (49%).
Според прогнозни данни на Националния раков регистър, за 2016г. се очакват около 38 700 новозаболели от злокачествени заболявания и 17 273 (45%) починали от рак. Както се вижда негативната тенденция за увеличаване на заболеваемостта, цитирана по-горе, продължава. Болните с онкологични заболявания у нас са вече над 300 000 и голяма част от тях са на активно лечение, на което се дължи и увеличената продължителност на техния живот. Тенденцията е да има все повече хора, боледуващи от рак по едно и също време – новозаболели и такива, които са в процес на лечение.
Голяма част от активното лечение се провежда с химиотерапия. Целта на лечението зависи от вида рак и в какъв стадий се намира. Химиотерапията се използва:
1. За да излекува ракът, унищожавайки всички ракови клетки.
2. За да понижи възможността раковото заболяване да се прояви отново.
3. За да премахне ракови клетки, които присъстват в тялото, но са твърде малки, за да могат да бъдат открити.
4. За да се контролира раковото заболяване (когато е малко вероятно химиотерапията да излекува рака, но го спира да се разраства за определено време).
5. За да облекчи симптомите (да намали размерите на тумора, ако проявява някакви симптоми).
Химиотерепевтичните лекарства, използвани при лечение на онкологични заболявания, унищожават раковите клетки, като ги увреждат така, че да не могат да се делят и растат. Лекарствата могат да засегнат и нормалните клетки, които растат и се делят бързо. Увреждането на здрави клетки води до странични ефекти. Те са временни, тъй като здравите клетки се размножават и растат бързо. Постоянно увреждане на здравите клетки с химиотерапия е рядкост.
Освен позитивни, химиотерапията има и странични, негативни последици върху пациентите. Загубата на коса (алопеция) е често срещан страничен ефект при химиотерапия. Не всички лекарства, използвани при химиотерапия предизвикват алопеция, но всички влияят върху състоянието на косата. Някои от тях карат косата да изтънее, а други я правят чуплива.
Темата за загуба на косата е един от най-големите страхове не само за жените, подложени на химиотерапия, но и за мъжете.
Това е стигмата на раковото заболяване: „Всички ще разберат, че имам рак“
Загубата на коса е една от най- опустошителните странични реакции, която отнема чувството на пациента за дискретност и пълноценно съществуване в ежедневието, дори когато не е на терапия. Проучвания показват, че 8% от пациентите в световен мащаб отказват да се подложат на животоспасяваща терапия, поради страха от загуба на коса, а подобно решение може да доведе до фатални последици за тях.
Загубата на коса се приема тежко. Много съпричастни хора участват в кампании за даряване на коса за изработване на перука за онкоболен човек. Други даряват пари за закупуване на перуки и тюрбани.

Има ли друго решение? Как можем да помогнем?

Химиотерапията атакува бързоделящите се ракови клетки. Вторият вид бързоделящи се клетки в организма са тези на косата. Космените фоликули се атакуват от химиотерапевтичните агенти в растежната им фаза (около 90% от космените фоликули се намират във фаза на растеж) и обикновено косата започва да пада около две седмици след началото на лечението.

II. Цели на благотворителната дарителска кампания „Ние сме до теб“

Унищожаването на космените фоликули може да бъде повлияно чрез система за охлаждане на скалпа по време на терапия- т.нар. „ледени шапки“. Механизмът е намаляване температурата на скалпа преди, по време и след инфузията. Това води до свиване на кръвоносните съдове (вазоконстрикция) и намаляване на кръвотока към фоликулите на космите с 20-40%, при което по- малко количество от химиотерапевтичното вещество може да достигне до фоликула и да навлезе в клетките. Предполага се, че влияе и върху биохимичната и метаболитната активност.
Системите, охлаждащи скалпа, са ефективни при химиотерапия на различни видове солидни тумори, но най- добро повлияване има при приложението на таксани, алкилиращи агенти и антрациклини.
Използването на система за охлаждане на скалпа е доказан начин, в комбинация с химиотерапия, да намали значително загубата на коса или напълно да я запази. Технологията е одобрена от FDA (Американска агенция по храни и лекарства). В тези охладителни системи силиконовите шапчици се прикачват към малка хладилна машина с циркулираща охладителна течност. Водещите производители са два – DigniCap (https://dignicap.com/) и Paxman (https://paxmanscalpcooling.com/scalp-cooling).
Историята започва преди повече от 30 години с редица изследвания и наблюдения. Между 1973г и 2003г са проведени 56 клинични проучвания. Днес тези системи се използват в 32 страни по света и вече десетки хиляди пациенти годишно се възползват от тази постоянно развиваща се иновативна технология.
За пациентите това означава задържане или напълно предпазване от загубата на коса, което от своя страна означава психологическа възможност за частично запазване на контрол, лично пространство и окуражаване за позитивна нагласа към лечението.

Нашата амбиция и целите на благотворителната дарителска кампания „Ние сме до теб“ е да съберем средства за закупуване на такива системи за ползване от центрове в България, в които се провежда химиотерапия. Единичната цена на една система е 40,000 лева.

III. Участници в благотворителната дарителска кампания „Ние сме до теб“

Участие в благотворителната дарителска кампания „Ние сме до теб“ могат да вземат всички пълнолетни и дееспособни физически лица граждани на Република България или на друга държава, български или чуждестранни юридически лица, държавни и общински органи при спазване на установения за това вътрешноведомствен ред, търговски дружества с държавно или общинско имущество също при спазване на нормативно установения ред за това.

IV. Участие в благотворителната дарителска кампания „Ние сме до теб“

Участието в благотворителната дарителска кампания „Ние сме до теб“ може да бъде осъществено както чрез даряване на парична сума по посочената банкова сметка от „Дара Хелп“, така и чрез закупуване на система за охлаждане и даряването й на Сдружението.
Участието не е обвързано с даряване на определена сума. Всеки може да участва съобразно с желанието или възможностите си.
Участниците могат да направят дарение на желаните от тях парични суми по следната банкова сметка, а именно:

IBAN: BG26UNCR70001522543224
Банка: Уникредит Булбанк
Титуляр на банковата сметка: Сдружение Дара Хелп

Участниците могат да направят дарение на закупена от тях система за охлаждане чрез предоставянето й на адреса на управление на Сдружението – гр. София, район „Овча купел“, ж.к. „Овча купел – 2“, бул. „Президент Линкълн“ № 128.

Дарение на парична сума, равна по размер на стойността на система за охлаждане, може да бъде направено и под условие, че с паричната сума ще бъде закупена система и ще бъде дарена на избрано от дарителя здравно заведение.

Дарение на закупена от дарителя система за охлаждане може да бъде направено и под условие, че същата ще бъде предоставена на избрано от него здравно заведение.

Всеки участник в благотворителната дарителска кампания „Ние сме до теб“ ще получи сертификат за дарител, в който ще бъдат посочени размера на дарената сума или фактът, че дарителят е закупил система за охлаждане и я е предоставил на Сдружението за целите на кампанията.

Всеки дарител дава съгласието си Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Дара Хелп“ да ползва личните му данни с цел изготвяне на сертификат за дарение. Сдружението няма да използва личните данни на дарителите за други цели и да ги предоставя на трети лица.

V. Отчетност на събраните средства от благотворителната дарителска кампания „Ние сме до теб“

До 5-то число на всеки календарен месец „Дара Хелп“ ще обявява на сайта си следната информация:

1. размера на сумите, събрани от дарения през предходния месец за целите на кампанията и имената на дарителите
2. броя на системите за охлаждане, закупени с дарените средства през предходния месец
3. здравните заведения, на които са предоставени системите за охлаждане, закупени със средства, набрани от кампанията през предходния месец

За всяка дарена система за охлаждане „Дара Хелп“ ще съставя и подписва със здравните заведения, получатели на системите, договори за ползване и приемо-предавателни протоколи, удостоверяващи предаването на системите на лечебното заведение.

Лице за контакт – маг.-фарм. Невена Манолова, Председател на Управителния съвет на си Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Дара Хелп“

www.darahelp.com
https://www.facebook.com/darahelp/
https://www.youtube.com/channel/UCvcQx7tWYDv5ebETq_Gnv5Q
e-mail: help@darahelp.com
тел: +359 886 024 666
тел: +359 886 402 002

Ако се чувствате съпричастни и искате да помогнете повече пациенти с онкологични заболявания да запазят нужното личностно самочувствие и лично пространство по време на лечението, качество на живот и увереност в победата над заболяването може да станете дарители и да вземете участие в благотворителната дарителска кампания „Ние сме до теб“