Щитовиден карцином

Определение: Ракът (карциномът) на щитовидната жлеза се среща сравнително рядко и представлява около 4% от злокачествените тумори у човека, но представлява около 10-15 % от заболяванията на щитовидната жлеза. Има различни теории за неговия произход – генетична, фактори на околната среда, външно облъчване и др. Доказано е обаче влиянието на йонизиращата радиация върху образуването и…