Какво представлява химиотерапията

Какво представлява химиотерапията? Химиотерапията представлява използване на противоракови медикаменти за лечение на ракови заболявания. Тя действа по два начина: спира растежа на тумора и предотвратява разпространението на туморни клетки в останалите части на тялото (метастазиране). Химиотерапията може да се назначи след операция (тогава се нарича адювантна химиотерапия) или преди операция (позната като неоадювантна химиотерапия). В…

Разчитане на кръвни изследвания

 Как да разчитаме кръвните изследвания   Когато има болен пациент, сякаш всички искат да изследват постоянно кръвта му. Често нашите пациенти ни питат защо са необходими толкова много изследвания, толкова често. Някои даже се притесняват дали организмът им ще може да компенсира тази кръвозагуба.     Всеки човек има приблизително 4-5 литра кръв в тялото си, а…

Речник на най-често използваните термини

  В отговор на много писма от наши пациенти и техните близки, тук публикуваме обясненията на най-често използваните термини, за които сте ни питали. Ако сме пропуснали нещо, пишете ни, ще го включим. Генна експресия – процесът, при който унаследяема информация от един ген, като например ДНК секвенция (последователност), се трансформира във функционален генетичен продукт,…

Странични ефекти от лечението

Кръв:                                                             Кръвните клетки се произвеждат в костния мозък, в гъбестата тъкан, която се намира в кухите кости на бедра, крака и ръце. Костния мозък продуцира червени, бели кръвни клетки и тромбоцити. Химиотерапията временно редуцира скоростта, с която кръвните клетки се продуцират в костния мозък. Кръвни изследвания се правят в началото на терапията и…

Планиране на лечението

Как ще бъде планирано лечението? Лечението с химиотерапия, което ще препоръча лекарят, зависи от определени фактори. Те включват: Вида раково заболяване Къде се намира заболяването Къде се е разпространило в тялото Общо здравословно състояние Ще се предложи най-доброто стандартно лечение, базирано на клинични изследвания, които показват най-добрите резултати в дадената ситуация. Други хора, страдащи от…

Видове лекарствена терапия

По какъв начин се прилага химиотерапия? В зависимост от раковото заболяване се определя по какъв начин се прилага химиотерапията. Химиотерапията се прилага най-често по два начина: – През устата (перорално) – Чрез инжектиране на лекарствата със спринцовка във вените (вливане, инфузия) – Други- лекарството може да бъде инжектирано в мускула или подкожно. Понякога може да…

Какво е химиотерапия?

Химиотерапията представлява лекарствено лечение, което унищожава или контролира размножаването и растежа на раковите клетки. Има различни лекарства. Лекарството може да бъде дадено самостоятелно или заедно с други медикаменти.