Колоректален карцином

Дефиниция Ракът на дебелото черво представлява злокачествен тумор, произхождащ от дебелочревната стена. Представлява втория по честота карцином при мъжа (след белодробния и преди стомашния) и третия при жената (след карцинома на млечната жлеза и матката). Честотата му в последните години непрекъснато нараства. Най-често се среща при хора над 50-годишна възраст, но в 20% от случаите…

Речник на най-често използваните термини

  В отговор на много писма от наши пациенти и техните близки, тук публикуваме обясненията на най-често използваните термини, за които сте ни питали. Ако сме пропуснали нещо, пишете ни, ще го включим. Генна експресия – процесът, при който унаследяема информация от един ген, като например ДНК секвенция (последователност), се трансформира във функционален генетичен продукт,…