Клинични Проучвания

Какво е клинично проучване? Клиничните проучвания са изследвания, които се провеждат с цел да се оцени и докаже ефекта от ново лечение. Новото лечение може да включва едно или няколко лекарства, медицинско изделие или да бъде нов подход на прилагане на вече одобрен и широко прилаган в практиката медицински продукт. Разработването на едно ново лекарство…