Имам ли право да обжалвам отказ на личния лекар или на ЛКК да ме насочат към ТЕЛК?

Да, имате право да обжалвате отказа по реда на чл.112 от Закона за здравето. Срокът за обжалване е 14-дневен от датата на отказа. Жалбата се подава до ЛКК за жалба срещу личен лекар, съответно до ТЕЛК при отказ на ЛКК.

адв. Христина Николова, Център за Защита Правата в Здравеопазването

Какви права имам при грубо и нечовешко отношение от членове на комисия към ТЕЛК?

– Имате право да подадете жалба до Председателя на съответния ТЕЛК, до ръководителя на лечебното заведение, към което е ТЕЛК комисията, до Регионалната здравна инспекция и до Министъра на здравеопазването. Освен това имате право да потърсите обезщетение за причинени Ви негативни емоции, напрежение, обида, стрес и др, по съдебен ред или по чрез извънсъдебна споразумение/медиация.…

Мога ли да бъда преосвидетелстван/а, докато съм в болница или ако състоянието ми не позволява да напусна дома си?

– Да, съгласно чл.33, ал.4 и 5 от Правилника за прилагане на Наредбата за медицинска експертиза : „Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение). Това обстоятелство се доказва с медицинско удостоверение, издадено от лекуващия лекар или вписано…

Хранителните добавки и тяхното отражение при онкозаболяванията

Има две често срещащи се твърдения относно хранителните добавки: убеждението че нямат въздействие и убеждението, че имат значително такова. Ще разгледаме три от основните причини за потенциално-благоприятното въздействие на хранителните добавки. 1. Несъвършенството на всяка здравословна диета. Експертите твърдят, че ако приемаме препоръчаната ни здравословна и качествена (често и скъпоструваща) храна, бихме си набавили всички…

Как да кажем на детето, че родител е болен от рак

Децата имат право да знаят истини. Спомнете си като деца за колко неща сте имали интуитивно усещане, но родителите са се опитвали да го опровергаят. Това създава голямо недоверие, чувство за безсилие и напрежение у детето. Стопира истинската реакция, а това води до следващи проблеми. Невентилираната истинска емоция може да се превърне в друга реакция…