Имам ли право на придружител, който да присъства по време на освидетелстването ми пред ТЕЛК/НЕЛК и може ли да присъстват и други лица при взимане на решението?

You are here: