Една година Paxman- апарат за охлаждане на скалпа

Загуба на косата- стигмата на рака. Вече има избор! 87,5% успех на нова технология за съхранение на косата при химиотерапия Системите, охлаждащи скалпа, са ефективни при химиотерапия на различни видове солидни тумори, но най- добро повлияване има при приложението на таксани, алкилиращи агенти и антрациклини. В световен мащаб технологията се използват в 35 страни по…