Система за охлаждане на скалпа

Нова технология дава избор на пациенти с онкологични заболявания да запазят частично или напълно косата си по време на химиотерапия. Вече и в България пациентите имат избор да запазят напълно или частично косата си. Да имат степен на контрол върху лечението си, по- голяма увереност и позитивно мислене по време на химиотерапия. Загуба на косата-…