Имам ли право да обжалвам отказ на личния лекар или на ЛКК да ме насочат към ТЕЛК?

Да, имате право да обжалвате отказа по реда на чл.112 от Закона за здравето. Срокът за обжалване е 14-дневен от датата на отказа. Жалбата се подава до ЛКК за жалба срещу личен лекар, съответно до ТЕЛК при отказ на ЛКК.

адв. Христина Николова, Център за Защита Правата в Здравеопазването