Какви права имам при грубо и нечовешко отношение от членове на комисия към ТЕЛК?

– Имате право да подадете жалба до Председателя на съответния ТЕЛК, до ръководителя на лечебното заведение, към което е ТЕЛК комисията, до Регионалната здравна инспекция и до Министъра на здравеопазването. Освен това имате право да потърсите обезщетение за причинени Ви негативни емоции, напрежение, обида, стрес и др, по съдебен ред или по чрез извънсъдебна споразумение/медиация.…