Мога ли да бъда преосвидетелстван/а, докато съм в болница или ако състоянието ми не позволява да напусна дома си?

– Да, съгласно чл.33, ал.4 и 5 от Правилника за прилагане на Наредбата за медицинска експертиза : „Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение). Това обстоятелство се доказва с медицинско удостоверение, издадено от лекуващия лекар или вписано…