Диагнозата рак може да бъде смазваща

Диагнозата рак може да бъде смазваща. Точно когато се опитвате да се справите с шока и страховете си за бъдещето, трябва да се взимат важни решения за лечението. От този миг вече нищо не е същото Eдин от най-тежките моменти в живота на всеки пациент е, когато за първи път му е поставена диагнозата РАК.…

Хранителните добавки и тяхното отражение при онкозаболяванията

Има две често срещащи се твърдения относно хранителните добавки: убеждението че нямат въздействие и убеждението, че имат значително такова. Ще разгледаме три от основните причини за потенциално-благоприятното въздействие на хранителните добавки. 1. Несъвършенството на всяка здравословна диета. Експертите твърдят, че ако приемаме препоръчаната ни здравословна и качествена (често и скъпоструваща) храна, бихме си набавили всички…