Подготовка за среща с лекаря

Как можете да помогнете за Вашата по-добра подготовка  Запишете на лист всички симптоми, които изпитвате, включително такива, които Ви се струват несвързани с причината, за която сте се записала за преглед.  Запишете ключова лична информация, включително всякакви значителни стресови ситуации или скорошни промени в живота.  Запишете фамилната си история по отношение на рак. Обърнете специално…

Справяне с диагнозата

Справяне с диагнозата. Съвети Диагнозата рак може да бъде смазваща. Точно когато се опитвате да се справите с шока и страховете си за бъдещето, Вие трябва да взимате важни решения за лечението си. Всеки пациент сам намира начина за справяне с диагнозата. Докато не откриете кой е най-добър за Вас, от помощ могат да Ви…

Кодекс на труда

Кодекс на труда и хора с онкологични заболявания Отпуск при временна неработоспособност Чл. 162. (1) (Доп. – ДВ, бр. 52 от 2004 г.) Работникът или служителят има право на отпуск при временна неработоспособност поради общо заболяване или професионална болест, трудова злополука, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа…

Централен Венозен Път

Част от необходимите за лечението ви медикаменти ще трябва да се вливат директно в кръвта. За тази цел във вената ви ще бъде поставено устройство, което се нарича венозен път. То позволява да се получи достъп до вашата венозна система и да осигури лечението ви. Има няколко различни видове устройства. Едно от тях се нарича…

Тунелизиран катетър

Какво представлява тунелизираният катетър? Тунелизираният катетър представлява тръбичка (понякога наричана линия на Хикман), която се вкарва през гръдния кош в голяма вена, която води до сърцето. До катетъра има малък маншет, който можете да почувствате през кожата. Той предотвратява движението или изпадането на катетъра. Катетърът може да бъде поставен на всяка една от двете страни…

Периферно въвеждан централен катетър

Периферно въвеждан централен катетър (ПВЦК) Какво е ПВЦК? Периферно въвежданият централен катетър е тръбичка, която се вкарва във вена в горната част на ръката, над сгъвката на лакътя. Тя се придвижва в голямата вена, която води до сърцето ви. ПВЦК може да бъде поставен на всяка ръка. Какви са предимствата на ПВЦК? Не трябва да…

Имплантиращ се порт

Какво е имплантиращ се порт?    Порт, Порт със специална игла Имплантиращият се порт (понякога се нарича порт-а-кат) е устройство, което се въвежда под кожата в тялото ви. Обичайната позиция е на гърдите. Той може да се постави от двете страни на гръдния кош. Портът е съставен от корпус, свързан посредством тънка тръбичка (катетър), въведена…

Справяне със страничните ефекти от лъчелечението

Справяне със страничните ефекти Целта на лъчетерапията е да унищожи раковите клетки, но в процеса на лечение тя може да увреди или унищожи и нормални клетки. Това може да причини някои странични ефекти. Вашият лъчетерапевт ще ви обясни всички възможни нежелани реакции, преди да започне лечението ви. Ранните или остри странични ефекти от лъчетерапията могат…

Речник на често използвани термини

Алопеция – загуба на косата.   Брахитерапия – метод на лъчетерапия, при който радиоактивни източници се поставят директно във или до тъканите, които трябва да се облъчват. Различни техники и инструменти се използват, за да поставят и премахнат по безопасен и прецизен начин източника (източниците) от тялото. Ако ви е предписана брахитерапия, специфичната техника, препоръчана…

Какво е лъчетерапия и видове

Какво е лъчетерапията? Лъчетерапията използва високоенергийни рентгенови лъчи или частици, за да убива раковите клетки. Източникът на радиация може да бъде външен (извън тялото) или вътрешен (вътре в тялото) чрез радиоактивни импланти. Целта на вътрешната и външната лъчетерапия е да унищожи раковите клетки, като същевременно ограничи увреждането на здравите, нормални клетки около тумора. Повечето здрави…

Лъчелечение

Лечение Програма на лечение Количеството радиация и броят на необходимите облъчвания са различни за всеки пациент. Повечето пациенти имат по едно облъчване на ден, но при някои пациенти се налагат по две процедури дневно. В началото на лечението вашият лъчетерапевт ще ви каже броя на облъчванията, от които се нуждаете. Понякога броят на процедурите се…

Намаляване на риска от инфекции

Обща информация за инфекциите, за това, което пациентите, техните близки и посетители могат да направят, за да помогнат за предотвратяването им, както и подробности за това с кого да говорите, ако ви е необходима повече информация. Какво представлява инфекцията, свързана със здравните грижи? Инфекция се получава, когато микроб (бактерия или вирус) влиза в тялото и…