Хистология

Хистопатология представлява микроскопско изследване на тъкан, с цел да се опознаят проявите на дадена болест. В клиничната медицина, хистопатологията е изследване от патолог на биопсия или хирургично взет материал, след като пробата е била обработена и хистологичните срези са били монтирани върху стъклени слайдове. За разлика от това, цитопатологията изследва свободни клетки или тъканни фрагменти. Взимане…

Хистологично изследване

Какво прави лекарят – патолог? Патологът е лекар – специалист, който извършва патологогично изследване и описва наблюденията си в протокол. Това изследване има важна роля при определяне точната диагноза в онкологията, стадиите на развитие на тумора (степента, в която той се е разпространил в тялото), което е от ключово значение при определяне от специалист – онколог на най-ефикасното лечение…

Молекулярни изследвания

Научете повече за карциномните биомаркери, които могат да решат Вашето лечение Скоро биомаркерите ще станат по-важна част за вашата диагноза рак отколкото типа рак, който вие имате. Вместо да се каже „Аз имам карцином на гърдата“, пациентът би казал „Аз имам HER2- позитивен карцином с KRAS мутация.” Скоро дори превантивният скрининг за карцином би имал…

Имунохистохимия

Определение Имунохистохимията е метод за анализиране и идентифициране на видове клетки, базирано на свързването на антитела към специфични части от клетката. Цел Имунохистохимията се използва за диагностициране на различни видове ракови клетки и подпомага определянето на точно лечение и прогнозата за развитие на заболяването. В случаите с тъкан от метастази или при съмнение за рак с неустановено първично огнище, когато е трудно…

FISH тест

Флуоресцентната ин ситу хибридизация (FISH) е тест, който „картографира“ генетичния материал в клетките на индивида. Този тест може да се използва за да се видят специфични гени или части от тях. FISH тестването се извършва върху тъкан от карцином на гърдата, взета с биопсия за да се установи дали клетките имат свръх копия на HER2…

Храносмилателна система и хранене

Възпаление на устата, езика и гърлото Болезненост в устата или гърлото може да бъде резултат от лечението на рака, както и по други причини. Поговорете с Вашия лекар, който може да ви каже, дали възпалението не се дължи на инфекция. Както и дали това е страничен ефект от лечението на рака. Посетете Вашия зъболекар преди…

Умора и хранене

Умората е най-честият страничен ефект при пациенти, подложени на химио/ лъчетерапия. За някои, умората може да продължи и след края на лечението. Това може значително да повлияе на качеството на живота ви и да я направи така, че трудно да можете да приготвяте и консумирате приготвената храна.   Опитайте се да приготвяте храната си по…

Промяна във вкуса на храната

Промяната във вкуса на храната може да е резултат от химиотерапия, лъчетерапия или самия рак. Някои хора имат горчив или метален вкус в устата, особено по време на хранене с високо протеинови храни като месо. Вкусът на всеки човек може да се повлияе по различен начин.  Това отминава след известно време, когато лечението завърши.  …

Качване на тегло и хранене

Наддаване на теглото се наблюдава често при лечение на рак на гърдата и някои други видове рак при жени, подложени на хормонални терапии или в резултат на “ ранна менопауза“ от химиотерапия. Докато точните причини не са известни, наддаването на тегло може да доведе до част от промяна в хранителния режим . Хранете се  повече…

Задържане на течности и хранене

Когато пациентите наддават на тегло по време на лечението, без да се приемат допълнителни калории,  покачването на теглото може да се дължи на оток  или подуване. Някои лекарства могат да предизвикат в  тялото задръжка на твърде много течност. Споделете  на Вашия лекар за бързото повишаване на теглото, така че той или тя може да се…

Загуба на тегло и хранене

Загуба на апетит, загуба на тегло и недохранване Загуба на тегло и недохранването са често срещани сред пациентите с рак, поради загуба на апетит и други фактори, които влияят върху яденето. При по-тежки случаи, тези проблеми могат да понижат качеството ви на живот и пречат на функционирането на важни органи на тялото като сърцето, черния…

Диария, запек и хранене

Диария Диарията е друг страничен ефект, която може да бъде причинена от лечението на рак, включително химиотерапия, лекарства, лъчетерапия на корема или хирургия. Други потенциални причини са инфекция, чувствителност към храни или емоционално разстройство. Обадете се на вашия лекар, ако имате тежка или продължителна диария, която може да доведе до обезводняване и други здравословни проблеми.…