Хранителните добавки и тяхното отражение при онкозаболяванията

Има две често срещащи се твърдения относно хранителните добавки: убеждението че нямат въздействие и убеждението, че имат значително такова. Ще разгледаме три от основните причини за потенциално-благоприятното въздействие на хранителните добавки. 1. Несъвършенството на всяка здравословна диета. Експертите твърдят, че ако приемаме препоръчаната ни здравословна и качествена (често и скъпоструваща) храна, бихме си набавили всички…

Как да кажем на детето, че родител е болен от рак

Децата имат право да знаят истини. Спомнете си като деца за колко неща сте имали интуитивно усещане, но родителите са се опитвали да го опровергаят. Това създава голямо недоверие, чувство за безсилие и напрежение у детето. Стопира истинската реакция, а това води до следващи проблеми. Невентилираната истинска емоция може да се превърне в друга реакция…