Справяне със страничните ефекти от лъчелечението

Справяне със страничните ефекти Целта на лъчетерапията е да унищожи раковите клетки, но в процеса на лечение тя може да увреди или унищожи и нормални клетки. Това може да причини някои странични ефекти. Вашият лъчетерапевт ще ви обясни всички възможни нежелани реакции, преди да започне лечението ви. Ранните или остри странични ефекти от лъчетерапията могат…

Речник на често използвани термини

Алопеция – загуба на косата.   Брахитерапия – метод на лъчетерапия, при който радиоактивни източници се поставят директно във или до тъканите, които трябва да се облъчват. Различни техники и инструменти се използват, за да поставят и премахнат по безопасен и прецизен начин източника (източниците) от тялото. Ако ви е предписана брахитерапия, специфичната техника, препоръчана…

Какво е лъчетерапия и видове

Какво е лъчетерапията? Лъчетерапията използва високоенергийни рентгенови лъчи или частици, за да убива раковите клетки. Източникът на радиация може да бъде външен (извън тялото) или вътрешен (вътре в тялото) чрез радиоактивни импланти. Целта на вътрешната и външната лъчетерапия е да унищожи раковите клетки, като същевременно ограничи увреждането на здравите, нормални клетки около тумора. Повечето здрави…

Лъчелечение

Лечение Програма на лечение Количеството радиация и броят на необходимите облъчвания са различни за всеки пациент. Повечето пациенти имат по едно облъчване на ден, но при някои пациенти се налагат по две процедури дневно. В началото на лечението вашият лъчетерапевт ще ви каже броя на облъчванията, от които се нуждаете. Понякога броят на процедурите се…

Намаляване на риска от инфекции

Обща информация за инфекциите, за това, което пациентите, техните близки и посетители могат да направят, за да помогнат за предотвратяването им, както и подробности за това с кого да говорите, ако ви е необходима повече информация. Какво представлява инфекцията, свързана със здравните грижи? Инфекция се получава, когато микроб (бактерия или вирус) влиза в тялото и…

Относно яденето и пиенето?

Ако ви се гади, яденето и пиенето може да се окажат проблем. Пийте малки глътки течности на често, за да не се обезводните. Не се насилвайте да се храните, когато ви е лошо. По-важно е да пиете достатъчно течности, отколкото да се храните по три пъти на ден. Опитвайте се да пиете студени, бистри напитки,…

Какво е гадене и повръщане – причини и контрол

Гаденето и повръщането са странични ефекти на някои противотуморни лечения. Те могат да се дължат и на самото заболяване. Влошеното здраве, приемането в болница или редовните посещения за лечение могат да предизвикат безпокойство, а то също може да повлияе на гаденето и на това как се справяте с него.   Хората реагират по различен начин…

Как могат семейството ми и приятелите ми да ми помогнат?

Семейството ви и приятелите ви могат да направят много за вас, когато ви се гади.   Записвайте си кога са курсовете на лечение, така че пациентът да взема навреме лекарствата против гадене и повръщане. Погрижете се около пациента да е чисто, тихо и приятно. Помогнете му да се освежи или да се облече, ако желае.…

Рак и Дискриминацията на работното място

Основни послания: Дали може да работите по време на лечение или да се върнете на работа след лечението, зависи от естеството на работата Ви и колко бързо ще се възстановите. Съществува законова уредба, която защитава вашето работно място, в случай че сте третирани несправедливо, заради диагнозата рак или лечението. Препоръки за избягване или предотвратяване на…

Хистология

Хистопатология представлява микроскопско изследване на тъкан, с цел да се опознаят проявите на дадена болест. В клиничната медицина, хистопатологията е изследване от патолог на биопсия или хирургично взет материал, след като пробата е била обработена и хистологичните срези са били монтирани върху стъклени слайдове. За разлика от това, цитопатологията изследва свободни клетки или тъканни фрагменти. Взимане…

Хистологично изследване

Какво прави лекарят – патолог? Патологът е лекар – специалист, който извършва патологогично изследване и описва наблюденията си в протокол. Това изследване има важна роля при определяне точната диагноза в онкологията, стадиите на развитие на тумора (степента, в която той се е разпространил в тялото), което е от ключово значение при определяне от специалист – онколог на най-ефикасното лечение…

Молекулярни изследвания

Научете повече за карциномните биомаркери, които могат да решат Вашето лечение Скоро биомаркерите ще станат по-важна част за вашата диагноза рак отколкото типа рак, който вие имате. Вместо да се каже „Аз имам карцином на гърдата“, пациентът би казал „Аз имам HER2- позитивен карцином с KRAS мутация.” Скоро дори превантивният скрининг за карцином би имал…