Имам ли право на придружител, който да присъства по време на освидетелстването ми пред ТЕЛК/НЕЛК и може ли да присъстват и други лица при взимане на решението?

Да, съгласно чл.37, ал. 2 от Правилника за прилагане ан Наредбата за медицинската експертиза: „В заседанията на ТЕЛК по покана на председателя могат да участват представители на работодателя, на организациите на и за хората с увреждания, както и други лица, имащи отношение по конкретните въпроси, свързани с освидетелстването.“ Тези лица нямат право да присъсъставт при…

Имам ли право да обжалвам отказ на личния лекар или на ЛКК да ме насочат към ТЕЛК?

Да, имате право да обжалвате отказа по реда на чл.112 от Закона за здравето. Срокът за обжалване е 14-дневен от датата на отказа. Жалбата се подава до ЛКК за жалба срещу личен лекар, съответно до ТЕЛК при отказ на ЛКК.

адв. Христина Николова, Център за Защита Правата в Здравеопазването

Какви права имам при грубо и нечовешко отношение от членове на комисия към ТЕЛК?

– Имате право да подадете жалба до Председателя на съответния ТЕЛК, до ръководителя на лечебното заведение, към което е ТЕЛК комисията, до Регионалната здравна инспекция и до Министъра на здравеопазването. Освен това имате право да потърсите обезщетение за причинени Ви негативни емоции, напрежение, обида, стрес и др, по съдебен ред или по чрез извънсъдебна споразумение/медиация.…

Мога ли да бъда преосвидетелстван/а, докато съм в болница или ако състоянието ми не позволява да напусна дома си?

– Да, съгласно чл.33, ал.4 и 5 от Правилника за прилагане на Наредбата за медицинска експертиза : „Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение). Това обстоятелство се доказва с медицинско удостоверение, издадено от лекуващия лекар или вписано…

Благородна кауза в помощ на онкоболни

Жени даряват косите си за перуки за онкоболни жени, а други ги изработват безплатно и даряват безвъзмездно. Благородната кауза обединява фризьори, терапевти и перукери. Цените на перуките са между 150 и 1500 лева и не всеки може да си ги позволи, изправен пред тежкото изпитание на болестта. Сред тях е и 52-годишната Светлана Младенова. Малко…

Как да се държат близките с онкоболен пациент

Един от най-често задаваните въпроси в кабинета е: как да се държат близките с онкоболен пациент. Разбира се, първото, което има значение е, кой е болният и какъв човек е. Подходът винаги е индивидуален. Но има и универсални препоръчителни неща. Ако става дума за зрял човек, винаги е добре да се говори истината. Истината освобождава,…

Красиви въпреки болестта, или за благородството да правиш перуки за онкоболни

Около 4 хил. българки годишно чуват диагнозата „рак на гърдата“. Още толкова са засегнати от други видове на заболяването, поразяващо близо 20 млн. души по целия свят годишно. Това преобръща живота им и по един или друг начин те поемат дългата битка към оздравяването. Страданията, съпътстващи лечението, са не по-малко стряскащи особено за онкоболни пациентки,…

Диагнозата рак може да бъде смазваща

Диагнозата рак може да бъде смазваща. Точно когато се опитвате да се справите с шока и страховете си за бъдещето, трябва да се взимат важни решения за лечението. От този миг вече нищо не е същото Eдин от най-тежките моменти в живота на всеки пациент е, когато за първи път му е поставена диагнозата РАК.…

Хранителните добавки и тяхното отражение при онкозаболяванията

Има две често срещащи се твърдения относно хранителните добавки: убеждението че нямат въздействие и убеждението, че имат значително такова. Ще разгледаме три от основните причини за потенциално-благоприятното въздействие на хранителните добавки. 1. Несъвършенството на всяка здравословна диета. Експертите твърдят, че ако приемаме препоръчаната ни здравословна и качествена (често и скъпоструваща) храна, бихме си набавили всички…

Интервю по програма „Хоризонт“ на БНР

Всеки може да бъде полезен на онкоболните. Хората често асоциират падането на косата със заболяването и смъртта. Когато изработим една хубава перука за жена, която има нужда, това наистина помага и то от сърце.

Дара Хелп в Здравето Отблизо

Моралната и емоционална подкрепа, която оказват близките на пациентите болни от рак, е от изключиелно значение. В същото време е и непосилна задача за роднините. Първият център за извънболнична помощ на онкоболни пациенти отвори своите врати преди година. В него лекуващите се могат да намерят психологичска помощ и морална подкрепа, както и други видове помощ……