Семинари през януари

И през Новата 2018 г. ще продължим да бъдем до Вас в преодоляване на трудностите по време на лечението. Дара Хелп организира през месец януари следните безплатни семинари: 1.СПРАВЯНЕ С НЕГАТИВНИТЕ СТРАНИЧНИ РЕАКЦИИ ПО ВРЕМЕ НА ЛЕЧЕНИЕТО-15.януари.2017 (понеделник), 13.30 ЧАСА, лектор: Станка Петрова, консултант в Дара Хелп Това са всички външни и вътрешни, физически и психически…