Нова перука от дарени коси

Тази е поредната перука, която очаква да бъде дарена на пациентка с онкологично заболяване.Изработена е от коси на наши дарители. Може да я пробвате в Център- Дара Хелп в УМБАЛ „Царица Йоанна- Исул“, ул. „Бяло море“ № 8. Ако се харесате с нея, ще я получите безплатно.

Перука 05.12Перука 05.12.- 1JPG

За семинара с рехабилитатор Петя Ганчева

Една топла и ползотворна среща на рехабилитатор Петя Ганчева с много пациентки, претърпяли онкологична операция, които получиха ценна и полезна информация за профилактика и рехабилитация на лимфедема.

Благодарим за доброволните усилия и желание на Петя да помага на колкото се може повече пациенти с този проблем. Срещите ни ще продължават и през следващата година!

Лимфедем-1